ALIP FATIMAH, S. Pd
NIK: 20180050
NIP: --
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Sleman, 04 Oktober 1994
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Geografi
Status: GTY
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Lagoi

+62877 2153 4700
kesiswaansmatb@tunasbangsabintan.org
http://facebook/tunasbangsajuniorhighschool