AMYTIA PUTRI, S. Pd
NIK: 20180045
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Magelang, 19 September 1992
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Biologi
Status: GTY
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Lagoi

kurikulumsmatb@tunasbangsabintan.org
http://facebook/tunasbangsajuniorhighschool