NIKEN OCTAVIA LARASATI, S. Pd, Gr
NIK: 20180051
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Kediri, 11 Oktober 1991
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Sosiologi
Status: GTY
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Lagoi

+62812 3644 3971
nickend@gmail.com