Yuni Fadila, S.Pd.
NIK: 20190968
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: PEREMPUAN
T.T.L:
Agama: ISLAM
Pendidikan: S-1
Jurusan: PENDIDIKAN BIOLOGI
Status: GTY
Jenis GTK: Guru Biologi
Alamat : Teluk Sebong